ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์วันฉัตรมงคล ประวัติ และความสำคัญ

พระราชพิธีฉัตรมงคล (ภาษาอังกฤษคือ Coronation Day)
ในปีปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 มีความสำคัญคือ
เป็นวันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ
ทรงกระทำพระราชิพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี


แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ วันสำคัญของไทย
วันฉัตรมงคล ประวัติ พระราชพิธี และกิจกรรม
วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
Send E-mail


ประวัติ และข้อมูล ของพระราชพิธีฉัตรมงคล

» รวบรวมเนื้อหา บทความเกี่ยวกับวันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี
วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ความสำคัญ และพระราชพิธี วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ความสำคัญ และพระราชพิธี

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์...

วันฉัตรมงคล หมายถึงอะไร และพระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัว วันฉัตรมงคล หมายถึงอะไร และพระราชประวัติพระเจ้าอยู่หัว

วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี...

ความหมายของ วันฉัตรมงคล พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ความหมายของ วันฉัตรมงคล พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

วันฉัตรมงคล คืออะไร แปลภาษาไทย แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร (จากพจนานุกรมไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน)

5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล มีความสำคัญคือ เป็นวันที่ระลึก และเฉลิมฉลอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พสกนิกร และรัฐบาล จึงได้ร่วมกัน จัดพระราชพิธีฉัตรมงคลขึ้น เพื่อถวายพระพรชัย โดยพร้อมเพรียงกัน
» ประดับธงชาติ
ร่วมประดับธงชาติตามบ้านเรือน และตามสถานที่ราชการทุกแห่ง
» ทำบุญตักบาตร
ทำบุญตักบาตร เป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในวันฉัตรมงคล
» ถวายพระพรชัย
ร่วมน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพร โดยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี และถวายชัยมงคล
» ปลูกต้นไม้
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคล บรมราชาภิเษก ในทุกๆปี
» ทำแต่สิ่งที่เป็นมงคล
กระำแต่สิ่งที่เป็นมงคล คิดดี ทำดี พูดดี ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ครอบครัว และต่อตนเอง


สรุปข่าวเด่น ในวันฉัตรมงคล 2559

» รวมข่าวเกี่ยวกับพระราชพิธีฉัตรมงคลในปี 2559 และ ปีที่ผ่านมาๆ จาก Sanook! NEWS


ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ ที่ Sanook! Webboard

การจัดงานวันฉัตรมงคลในปัจจุบัน

การจัดงานวันฉัตรมงคลในปัจจุบัน

ในขั้นตอนการจัดงานฉัตรมงคลในปัจจุบัน มักกำหนดให้เป็น 3 วัน คือ วันที่ 3 พฤษภาคม มีงานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 1. ขั้นเตรียมงานพระราชพิธี เริ่มตั้งแต่พิธีตักน้ำ และทำพิธีเสกน้ำ ณ เจดีย์สถานสำคัญจากสถานที่ตักน้ำ...

พระราชพิธีฉัตรมงคล

พระราชพิธีฉัตรมงคล

ในวันนั้น ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก...

รอง ปธ.สภาผู้แทนราษฎรลงนามบันทึกข้อตกลง จัดสร้างอาคารเรียนให้เด็กชาวเขา

รอง ปธ.สภาผู้แทนราษฎรลงนามบันทึกข้อตกลง จัดสร้างอาคารเรียนให้เด็กชาวเขา

วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีลงนามในบันทึก...